23/12/2016 - Đăng bởi: anh Đoàn - 0 bình luận

Quy trình khám sức khỏe xuất khẩu lao động

Nhằm giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, công sức và nâng cao hiệu quả, chất lượng khám sức khỏe xuất khẩu lao động, PKĐK...

Xem thêm

23/12/2016 - Đăng bởi: anh Đoàn - 0 bình luận

Khám sức khỏe cho người lao động, lợi ích kép

hực hiện tốt việc tổ chức khám sức khỏe cho công nhân không chỉ thể hiện nghĩa vụ của DN với NLĐ mà con mang lại...

Xem thêm

23/12/2016 - Đăng bởi: anh Đoàn - 0 bình luận

Khám sức khoẻ tiền hôn nhân bước tiến hạnh phúc

Nằm trong thể lệ của chương trình “Khám sức khoẻ tiền hôn nhân bước tiến hạnh phúc”, khi chia sẻ thông tin bài viết này, bạn...

Xem thêm